Cacennau

Chocolate Box

Cacennau cartref ar gyfer pob achlysur megis pen-blwyddi, priodasau, cawodydd babanod a bedyddio, yn cynnwys naill ai Sbwng fanila neu siocled gydag amrywiaeth o lenwadau blasus i ddewis ohonynt. Mae ein hamrywiaeth yn cynnwys ein Cacennau poblogaidd Diferion Siocled Gwlad Belg wedi’u gwneud â haenau o siocled – breuddwyd siocoholigs! Mae’r mathau eraill yn cynnwys cacennau brithynenen, teisennau ffondant, cacennau bach wed i i addurno â ffondant neu brithyneneng. Mae ein cacennau dathlu ar gael mewn amrywiaeth o feintiau.

I archebu cacen ddathlu, ffoniwch ni ar 01248 712 778 neu dewch i ymweld â ni yn 1 Dale Street, Porthaethwy.. I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar ein tudalen Ordering & Delivery.

 • cake-1

Cacen Hufen Menyn a Chudynnau Siocled

Dyluniad syml sy'n cynnwys addurniadau hufen menyn a chudynnau siocled gwyn.

Chocolate Box
 • cake-2

Cacen Thema Garddio

Cacen Diferu wedi i wneud a Siocled o wlad Belg gyda darnau siocled ar y thema garddio ar wely o ffans wedi'u marinïo.

Chocolate Box
 • cake-3

Cacen Thema Pêl-droed

Cacen Diferu wedi i wneud a Siocled o wlad Belg gyda chrys eich hoff dîm, a chyd-drefnu’r diferiad i lliw eich tîm.

Chocolate Box
 • cake-4

Cacen Coler Siocled gyda Ryfflau a Thryfflau

Coler siocled ysgafn ar gael mewn amrywiaeth o batrymau a dewis o unrhyw dri siocled. Gorffennwyd gyda ryfflau bregus a dewisiad o'n tryfflau.

Chocolate Box
 • cake-5

Cacen Parti Croesawu Baban/Cacen Fedydd

Cacen Diferu wedi i wneud a Siocled o wlad Belg wedi ei addurno a darnau o siocled ar thema'r babi yn eich dewisiad o liw.

Chocolate Box
 • cake-6

Cacen Cigarillos gyda Ryfflau ac Esgid Siocled

Popeth am y siocled! Ar gael mewn siocled llaeth neu gwyn, neu yn gymysg fel y llun. Wedi'i orffen gyda ffaniau ac esgid siocled bwytadwy.

Chocolate Box
 • cake-7

Cacen Siampên

Cacen Diferu wedi'i gwneud a Siocled Tywyll 70% Gwlad Belg gyda diferion Gwyn. Wedi'i haddurno â ffaniau a photel siampên siocled. Perffaith ar gyfer penblwydd arwyddocaol, graddio, neu ben-blwydd priodas - cacen amlbwrpas.

Chocolate Box
 • cake-8

Cacen Coler Siocled gyda Ryfflau Marmor

Coler siocled ar gael mewn amrywiaeth o batrymau ac unrhyw dri siocled. Gorffenwyd gyda ffaniau bregus.

Chocolate Box
 • cake-9

Cacen yn Diferu o Fefus wedi'u Trochi mewn Siocled

A oes unrhyw beth gwell? Nid ydym yn meddwl! Cacen Diferu wedi i wneud a Siocled o wlad Belg wedi'i haddurno â ffaniau a mefus wedi'u trochi mewn siocled. Perffaith ar gyfer unrhyw achlysur.

Chocolate Box
 • cake-10

Cacen Siggarellos gyda mefus ffres

Ar gael mewn sigarellos llaeth neu gwyn neu cymysg. Gorffenir gyda haen o fefus ffres. Un o ffefrynnau ar gyfer yr haf!

Chocolate Box
 • cake-11

Cacen Tŵr Malws Melys

Perffaith ar gyfer yr ifanc neu'r aeddfed! Cacen Diferu wedi i wneud a Siocled o wlad Belg gyda Thŵr o malws melys wedi i diferu a siocled gwyn.

Chocolate Box
 • cake-12

Cacen Thema Colur

Cacen Diferu wedi i wneud a Siocled o wlad Belg gyda Compact siocled, colur llygad, colur gwefus, mascara a potel persawr ar wely o ffans marmor.

Chocolate Box
 • cake-13

Cacen Nytiau a Bolltau

Cacen Diferu wedi i wneud a Siocled o wlad Belg gyda nytiau a bolltau siocled ar wely o ffans marmor.

Chocolate Box
 • cake-14

Cacen Pêl-droed â Rhisgl

Haenau tenau o siocled Gwlad Belg i greu effaith rhisgl. Gyda phêl-droed siocled a cnau coco i greu effaith porfa.

Chocolate Box
 • cake-15

Cacen Botymau Siocled, Cigarillos a Pheli Brag

Cacen Diferu wedi i wneud a Siocled o wlad Belg efo ffaniau marmor. Wedi'i haddurno â botymau siocled gwyn a pheli brag.

Chocolate Box
 • cake-16

Cacen Thema Tŵls

Cacen Diferu wedi i wneud a Siocled o wlad Belg gyda amrywiaeth o dŵls siocled yn eistedd ar ryfflau marmor.

Chocolate Box
 • cake-17

Cacen Rhisgl a Ryfflau Siocled

Haenau tenau o siocled Gwlad Belg i greu effaith rhisgl, gyda haenau o ryfflau a gwnaed a llaw.

Chocolate Box
 • cake-18

Cacen Hufen Menyn Syml

Cacen syml ond blasus sy'n addas ar gyfer unrhyw achlysur.

Chocolate Box
 • cake-19

Cacen thêm Gêmau Cyfrifiadurol

Cacen Diferu wedi i wneud a Siocled o wlad Belg gyda rheolwr gêm siocled

Chocolate Box
 • cake-20

Tusw Cacennau Bach

Cacennau bach fanila gyda'ch dewis o jam a hufen menyn fanila ar ei ben. Perffaith ar gyfer dathliad penblwydd neu anrheg Sul y Mamau

Chocolate Box
 • cake-21

Cacen wedi i Addurno a Thopiau

Dyluniad syml wedi'i addurno â hufen menyn pinc gyda thopiau ar ei ben.

Chocolate Box
 • cake-22

Cacennau Bach Parti Croesawu Baban/ Cacennau Bach Bedydd

Cacennau bach fanila gyda dewis o jam a hufen menyn fanila. Wed ei addurno a darnau o ffondant ar thema'r babi yn eich dewisiad o liw.

Chocolate Box

Chocolate Box Siocled logo

Cysylltu â Ni

Rhif 1 Stryd Cilbedlam, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5AL

01248 712 778

post@chocolateboxsiocled.co.uk

Oriau Agored

Dydd Mawrth i Ddydd Gwener 10:00 – 16:30

Dydd Sadwrn 10:00 - 16:00

Dydd Sul a Dydd Llun – ar gau

Ordering & Delivery | Returns Policy | Truffle Ingredients List | Polisi Preifatrwydd

Hawlfraint © 2021 Chocolate Box Siocled. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd