Nwyddau o'r Popty

Chocolate Box

Yn ystod tymhorau prysur mae gennym amrywiaeth o sbyngau 7” blasus ar y silff, sy’n barod i’w prynu ac yn berffaith gyda phaned o de neu goffi! Ar adegau ddistawach gallwn wneud rhain yn fyr rhybudd, weithiau ar yr un diwrnod. Mae rhain yn berffaith ar gyfer achlysur neu ddathliad bach personol.

Hefyd ar gael i’w archebu ydy ein “traybakes” fel Rocky Road, Brownies Siocled, a Tiffin Siocled i enwi ychydig ohonynt, cysylltwch am ragor o fanylion. Ar gael hefyd yw detholiad o fisgedi, o ddynion bach sinsir i fisgedi wedi i dipio mewn siocled.

Cofiwch fod angen archebu ein cacennau dathlu ymlaen llaw, gallwch weld ein detholiad helaeth yma.

Nwyddau o'r Popty

Chocolate Box Siocled logo

Cysylltu â Ni

Rydym ar agor ddydd Mawrth-ddydd Gwener 10am-4.30pm, a dydd Sadwrn 10am-4pm

Rhif 1 Stryd Cilbedlam, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5AL

01248 712 778

post@chocolateboxsiocled.co.uk

Ordering & Delivery | Returns Policy | Truffle Ingredients List | Polisi Preifatrwydd

Hawlfraint © 2020 Chocolate Box Siocled. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd