Rhif 1 Stryd Cilbedlam, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5AL
01248 712 778
post@chocolateboxsiocled.co.uk

Disgwyl cyfieithu...

Due to COVID-19 we will temporarily be "limiting" our online orders. During this time our delivery terms will not be adhered to. Once you have placed your order we will confirm via email when we can despatch.

Please get in touch via post@chocolateboxsiocled.co.uk should you require any advice prior to ordering. Thank you for your continued support.

Sul y Tadau

Rydym yn barod am Sul y Tadau gyda nifer o syniadau am anrhegion hyfryd ar gyfer Tadau a Theidiau. O siocledi a phersonolwyd wedi’u gwneud a llaw ar y safle, i gyffug a phethau da traddodiadol, heb anghofio ein dewis helaeth o fariau siocled.

Dysgu mwy

Cacennau Dathlu

Er mwyn archebu Cacen Dathlu gennym, y cwbl y mae'n rhaid i chi ei wneud yw ein ffonio ar 01248 712 778 neu ddod i'n gweld yn 1 Stryd Cilbedlam, Porthaethwy. Edrychwch ar ein hamrywiaeth helaeth o gacennau yma. Rydyn ni'n gwneud cacennau eisin syml hefyd. Cysylltwch â ni am opsiynau ar feintiau, blasau a phrisiau.

Dysgu mwy

Nwyddau o'r Popty

Mae gennym amrywiaeth o sbyngau 7" blasus ar y silff, sy'n barod i'w prynu ac yn berffaith gyda phaned o de neu goffi! Ynghyd â Bara Brith a Chacennau Cri traddodiadol, a detholiad o fisgedi.

Dysgu mwy

Siop

Archebwch ein danteithion Siocled blasus o gysur eich cartref eich hun! Gallwch hefyd archebu anrhegion wedi'u personoli ar gyfer achlysuron arbennig fel penblwyddi, dydd San Ffolant / diwrnod Santes Dwynwen, Sul y Mamau / Sul y Tadau a'r Pasg. Porwch trwy ein siop.

Dysgu mwy

Croeso i Chocolate Box Siocled

Chocolate Box

Mae ein siocledi moethus, sy’n cael eu gwneud â llaw ar ein safle, yn cael eu gwerthu ochr yn ochr ag amrywiaeth o roddion, a hynny gyda bonws ychwanegol o wasanaeth personoli i sicrhau’r cyffyrddiad arbennig ychwanegol hwnnw! Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gacennau dathlu i dynnu dŵr o’r dannedd, yn ôl yr archeb.

Yn methu ymweld â ni? Peidiwch â phoeni – mwynhewch ein danteithion yng nghysur eich cartref trwy bori ar ein siop ar-lein.

Rydym ar agor ddydd Mawrth-ddydd Sadwrn 10am-4.30pm

Dysgu rhagor

Chocolate Box Siocled logo

Cysylltu â Ni

Rydym ar agor ddydd Mawrth-ddydd Gwener 10am-4.30pm, a dydd Sadwrn 10am-4pm

Rhif 1 Stryd Cilbedlam, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5AL

01248 712 778

post@chocolateboxsiocled.co.uk

Ordering & Delivery | Returns Policy | Truffle Ingredients List | Polisi Preifatrwydd

Hawlfraint © 2020 Chocolate Box Siocled. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd